Algemene gezondheid, zorgkosten en tandartsbezoek van ouderen met verschillende orale status

M H Bakker*, A Vissink, G M Raghoebar, L L Peters, A Visser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

129 Downloads (Pure)

Samenvatting

Cross-sectional studies have shown that elderly with a natural dentition or implant-retained overdenture have better general health outcomes than elderly with conventional dentures. It is not known whether these findings would be confirmed in longitudinal studies of such groups of elderly. Therefore, in this study a large group of elderly (aged 75 and over) with a natural dentition (n = 143,199), an implant-retained overdenture (n = 6,503) or conventional denture (n=18,420) were followed over a period of 8 years. Elderly with conventional dentures had chronic conditions more often, used more medication and had higher healthcare costs. Remarkably, the general health outcomes of elderly with an implant-retained overdenture declined over the period of 8 years. At the time the implant-retained overdenture was placed, their general health profile seemed comparable to that of elderly with a natural dentition, but as time progressed it declined to the level of elderly with conventional dentures.

Vertaalde titel van de bijdrageGeneral health, healthcare costs and dental care use of elderly with differing oral status
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)87-93
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
Volume129
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Algemene gezondheid, zorgkosten en tandartsbezoek van ouderen met verschillende orale status'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit