Alkaloid assisted asymmetric synthesis IV additional routes to chiral epoxides

J.C. Hummelen*, H. Wynberg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  110 Citaten (Scopus)
  232 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1089-1092
  Aantal pagina's4
  TijdschriftTetrahedron Letters
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit