All items of the food allergy quality of life questionnaires are relevant for peanut-allergic patients

Jantina L. van der Velde*, Anthony E. J. Dubois, Bertine M. J. Flokstra-de Blok

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)831-834
Aantal pagina's5
TijdschriftAllergy
Volume74
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2019

Citeer dit