All men are created equal?: new leads in explaining sex differences in adult asthma

Barbro Melgert, Dirkje Postma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)724-7
Aantal pagina's4
TijdschriftProceedings of the American Thoracic Society
Volume6
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2009

Citeer dit