Alle stadsplattegronden van Jacob van Deventer bijeen: Recensie van Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze (2018). Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden uit 1545-1575. Schakels tussen verleden en heden. Bussum, THOTH / Tielt, Lannoo

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)160-161
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Historische Geografie
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit