Alleen maar een vorm voor de vorm? Het vormvereiste voor de overdracht en de exclusieve licentie in het auteurscontractenrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)150-155
Aantal pagina's6
TijdschriftAuteursrecht
Volume2022
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 6-sep.-2022

Keywords

  • Auteurscontractenrecht
  • Overdracht
  • vormvereisten

Citeer dit