Alleenstaande minderjarige vluchtelingen en hun transitie naar zelfstandigheid: Een verkennend onderzoek

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen met duurzaam verblijfsrecht moeten zich wanneer zij achttien jaar worden grotendeels zelfstandig zien te redden, omdat voogdij en opvang dan eindigen. Mede omdat zij op dat moment vaak nog maar kort in Nederland zijn en veel hebben meegemaakt, is het de vraag of zij dat redden. In deze bijdrage doen we verslag van een onderzoek onder professionals over de voorbereiding van deze jongeren op de transitie naar zelfstandigheid, de problemen die zich daarbij voordoen en hoe deze volgens de professionals vermeden zouden kunnen worden. Een centrale conclusie is dat de overgang vaak niet gemakkelijk is. Verlengde opvang en begeleiding moet voor deze doelgroep mogelijk zijn.
Vertaalde titel van de bijdrageThe transition of unaccompanied minor refugees into adulthood
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)187-194
Aantal pagina's8
TijdschriftOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume61
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug.-2022

Citeer dit