Alleged breakdown of Kirchhoff theory in case of diffraction and interference by A 2 - dimensional array

PM Bronsveld*, BJ Hoenders

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)836-836
  Aantal pagina's1
  TijdschriftJournal of physics e-Scientific instruments
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit