Alles is moeilijk voor het makkelijk wordt: Programmeren in de reken-wiskundeles

Lisanne Huizing , Josje van der Linden

OnderzoeksoutputProfessional

226 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-9
Aantal pagina's6
TijdschriftVolgens Bartjens
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2018

Citeer dit