Allocatie van vermogen aan doelstellingen

Bert Kramer, Ton van Welie

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageAllocation of capital to social objectives
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24-28
Aantal pagina's5
TijdschriftAedes Magazine
Nummer van het tijdschriftDossier Vastgoedwaardering bij woningcorporaties
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit