Allogeneic Stem-Cell Transplantation for Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm

Janneke C. Ham*, Jeroen J. W. M. Janssen, James E. Boers, Philip M. Kluin, Leo F. Verdonck

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E102-E103
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume30
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 10-mrt.-2012

Citeer dit