Allometric Scaling in Pharmacokinetic Studies in Anesthesiology

Douglas Eleveld*, Jeroen Koomen, Anthony Absalom, Hong Su, Laura Hannivoort, Michel Struys

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

8 Citaten (Scopus)
259 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)609-617
Aantal pagina's9
TijdschriftAnesthesiology
Volume136
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum2-feb.-2022
DOI's
StatusPublished - apr.-2022

Citeer dit