ALPHA-1/ALPHA-2-ADRENOCEPTOR AGONIST SELECTIVITY OF MONO AND DIHYDROXY-2-N,N-DI-NORMAL-PROPYLAMINOTETRALINS

PBMWM TIMMERMANS*, MJ MATHY, B WILFFERT, HO KALKMAN, G SMIT, D DIJKSTRA, AS HORN, PA VANZWIETEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)55-65
Aantal pagina's11
TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
Volume97
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 1984

Citeer dit