ALPHA-HELIX DIPOLE AND PROPERTIES OF PROTEINS

W.G.J. Hol*, P.T. van Duijnen, H.J.C. Berendsen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  846 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)443-446
  Aantal pagina's4
  TijdschriftNature
  Volume273
  Nummer van het tijdschrift5662
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit