ALPHA-KETOGLUTARAMATE, GLUTAMATE ANTAGONISM AND GABA DEPLETION - CLUES TO PATHOGENESIS OF HEPATIC ENCEPHALOPATHY

T KARDEL, CH GIPS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)37-41
  Aantal pagina's5
  TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1974

  Citeer dit