Altantic worlds: The English and Dutch in the American-Atlantic sphere, 1648-1713

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)149-150
Aantal pagina's2
TijdschriftZeitschrift für Historische Forschung
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit