Alterations of alpha-lactose during differential scanning calorimetry

CF Lerk*, AC Andreae, AH de Boer, P de Hoog, K Kussendrager, J van Leverink

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

  49 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)856-857
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Pharmaceutical Sciences
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit