Altered tryptophan metabolism and CKD-associated fatigue

Henricus A. M. Mutsaers*, Rosalinde Masereeuw, Peter Olinga

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1061-1062
Aantal pagina's2
TijdschriftKidney International
Volume86
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - nov-2014

Citeer dit