Alternative terminology for the confusing term "palliative nutrition"

Sandra Beijer*, Jeanne Vogel, Harriet Jager-Wittenaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1723-1724
  Aantal pagina's2
  TijdschriftClinical Nutrition
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - dec-2017

  Citeer dit