ALTERNATIVES TO MENTAL-HOSPITAL - WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION CONFERENCE - YORK, JULY 30-2 AUGUST, 1974

R GIEL, WJ SCHUDEL

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Undefined/Unknown
  Pagina's (van-tot)721-724
  Aantal pagina's4
  TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift11-1
  StatusPublished - 1974

  Citeer dit