ALVEOLAR SOFT PART SARCOMA

T WOBBES*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)201-204
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Surgical Oncology
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1978

Citeer dit