Amanda Pipkin, Rape in the Republic, 1609-1725: Formulating Dutch Identity

Raingard Esser*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  246 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer92
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBMGN-The low countries historical review
  Volume129
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 18-nov.-2014

  Citeer dit