Amazon molly and Muller's ratchet

L. W. Beukeboom, R. P. Weinzierl, N. K. Michiels

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)111-112
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume375
Nummer van het tijdschrift6527
DOI's
StatusPublished - 1995

Citeer dit