Ambiguïteit in vrouwelijkheid. Gender in de negentiende-eeuwse adviesliteratuur

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)11 - 13
Aantal pagina's3
TijdschriftHistorica
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1999

Citeer dit