AMINO-ACID-SEQUENCE OF KANGAROO PANCREATIC RIBONUCLEASE

W GAASTRA, GW WELLING, JJ BEINTEMA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  25 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)209-217
  Aantal pagina's9
  TijdschriftEuropean Journal of Biochemistry
  Volume86
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit