AMITRIPTYLINE PLASMA-CONCENTRATION AND CLINICAL EFFECT - WORLD-HEALTH-ORGANIZATION COLLABORATIVE STUDY

A COPPEN*, S MONTGOMERY, K GHOSE, VAR RAO, J CHRISTIANSEN, PL MIKKLESON, HM VANPRAAG, F VANDEPOEL, EJ MINSKER, VG KOZULJA, N MATUSSEK, G KUNGKUNZ

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  84 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)63-66
  Aantal pagina's4
  TijdschriftLANCET
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift8055
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit