AMNIOTIC-FLUID ALPHA-FETOPROTEIN LEVELS AND PRENATAL DIAGNOSIS OF NEURAL TUBE DEFECTS - COLLABORATIVE STUDY OF 2180 PREGNANCIES IN NETHERLANDS

WJ KLEIJER*, HWA DEBRUIJN, NJ LESCHOT

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)512-517
  Aantal pagina's6
  TijdschriftBritish Journal of Obstetrics & Gynaecology
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit