Amount and surface structure of albumin adsorbed to solid substrata with different wettabilities in a parallel plate flow cell

H.M.W. Uyen, J.M. Schakenraad, J. Sjollema, WL JONGEBLOED, J. Noordmans, I. Stokroos, H.J. Busscher

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  74 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1599-1614
  Aantal pagina's16
  TijdschriftJournal of Biomedical Materials Research
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusPublished - dec-1990

  Citeer dit