Amperometrische biosensoren op enzymbasis: geraffineerde bioanalytische hulpmiddelen voor in vivo biomonitoring

Carlos De Lima Braga Lopes Cordeiro

Onderzoeksoutput

2171 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de medische zorg wint gepersonaliseerde gezondheidszorg steeds meer terrein. Deze nieuwe benadering is gericht op de individuele patiënt en streeft naar persoonlijke gezondheidsplanning, mogelijk gemaakt door persoonsgerichte biomedische hulpmiddelen.
Uiteindelijk zullen nieuwe biomedische hulpmiddelen, mogelijk gemaakt door vooruitgang in wetenschap en technologie, het vermogen om gezondheidsrisico's te voorspellen vergroten door diagnoses te verbeteren en de implementatie van individuele therapeutische regimes te faciliteren. Door middel van bioanalytische hulpmiddelen kunnen (bio)chemische stoffen (biomarker(s)) accuraat worden gemonitord, waardoor de te volgen behandeling inzichtelijker wordt.
In het geval van diabetes, een wereldwijde doodsoorzaak waarvan de prevalentie naar verwachting zal toenemen, is de belangrijkste biomarker glucose. Helaas zijn de bestaande medische instrumenten voor glucose (bio)monitoring nog lang niet in staat om diabetes "echt" persoonsgericht te behandelen. Ontwikkeling van amperometische biosensoren op basis van enzymen kunnen hierin mogelijk uitkomst bieden.
In mijn proefschrift heb ik het werkingsmechanisme van amperometrische enzymgebaseerde biosensoren diep bestudeerd. Op basis van bestaande kennis ontwikkelde en kenmerkte ik (in vitro en in vivo) geraffineerde amperometrische biosensoren op basis van enzymen voor continue glucosemonitoring. Bovendien koppelde ik ze aan draadloze technologie om therapietrouw te stimuleren. Daarnaast heb ik een multiplex biosensor ontwikkeld, die een simultane monitoring van glucose en andere relevante biomarkers mogelijk maakt.
Met dit proefschrift probeer ik bij te dragen aan de bestaande kennis van biosensortechnologie. Ook heb ik geprobeerd de rol van biosensoren als een toekomstig hulpmiddel voor gepersonaliseerde biomonitoring te benadrukken, wat hopelijk helpt om gepersonaliseerde gezondheidszorg een stap dichterbij te laten komen.
Vertaalde titel van de bijdrageAmperometrische biosensoren op enzymbasis: geraffineerde bioanalytische hulpmiddelen voor in vivo biomonitoring
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Cremers, Thomas, Supervisor
  • Westerink, Bernard, Supervisor
Datum van toekenning12-jan-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0304-5
Elektronische ISBN's978-94-034-0305-2
StatusPublished - 2018

Citeer dit