Amphotericin B concentrations in saliva after application of 2% amphotericin B in orabase®

H.G. de Vries-Hospers*, D. van der Waaij

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)16-20
  Aantal pagina's5
  TijdschriftInfection
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit