An analog-digital feedback system for measuring photoreceptor properties with an equal response method

J.G.J. Smakman*, B.A. Pijpker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)365-373
  Aantal pagina's9
  TijdschriftJournal of Neuroscience Methods
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit