An approximation of carnap's optimum estimation method

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)361-362
  Aantal pagina's2
  TijdschriftSynthese
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit