An artificial transplantation site for pancreatic islets

P De Vos*, JL Hillebrands, BJ De Haan, JH Strubbe, R Van Schilfgaarde

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
257 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)484-484
Aantal pagina's1
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt.-1998
Evenement6th Congress of the International-Pancreas-and-Islet-Transplant-Association - , Italy
Duur: 24-sep.-199727-sep.-1997

Citeer dit