An awkward partner? Britain's implementation of the working time directive

A. Blair, L. Karsten, J. Leopold

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)45-58
Aantal pagina's14
TijdschriftTime & Society
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit