An East Asian Renaissance: ideas for economic growth

Dirk Bezemer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)57-59
Aantal pagina's3
TijdschriftAsian-Pacific economic literature
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - nov.-2008

Citeer dit