An economic evaluation of lung transplantation

JP Ouwens*, H Groen, W van der Bij, EM TenVergert

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1175-1176
Aantal pagina's2
TijdschriftJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
Volume125
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2003

Citeer dit