An evolutionary look at cholesterol

Uwe J. F. Tietge*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
48 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)48-49
Aantal pagina's2
TijdschriftCurrent Opinion in Lipidology
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2019

Citeer dit