Een verkenning van erkenning: De rol van erkenning bij geestelijke zorg in het aardbevingsgebied

Christine van der Veer, Hanneke Muthert, Martin Walton

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageAn exploration of recognition: The importance of recognition in chaplaincy in the earthquake area
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-40
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift Geestelijke Verzorging
Volume24
Nummer van het tijdschrift102
StatusPublished - 15-jun-2021

Citeer dit