AN EXTENDED CONTINUOUS NEWTON METHOD

[No Value] DIENER, R SCHABACK

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)57-77
Aantal pagina's21
TijdschriftJournal of optimization theory and applications
Volume67
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - okt-1990

Citeer dit