An Extraordinary Sex Determination Mechanism in a Book Louse

Leo W. Beukeboom*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this commentary, Leo Beukeboom considers the findings of
Hodson et al. in this issue of GENETICS, and their discovery of
an unusual sex determination mechanism in a book louse, a
little-studied group of insects.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)751-753
Aantal pagina's3
TijdschriftGenetics
Volume206
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun-2017

Citeer dit