An Inherited Restriction in the Idiotypic Variability as a Possible Explanation of a Genetic Predisposition for a Monoclonal Component

T Ockhuizen*, G.J. Deenen, I.M. van Balen, E. Mandema, J Marrink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)511-522
  Aantal pagina's12
  TijdschriftScandinavian journal of immunology
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit