An instrument to assess information systems succes in developing countries

Ssemaluulu Paul Mukassa

Onderzoeksoutput

1677 Downloads (Pure)

Samenvatting

Recent onderzoeklaat zien dat 20 tot 30 procent van informatiesystemen (IS) beschouwd worden als mislukt. Deze situatie is nog erger in ontwikkelingslanden, waar het gebrek aan goed opgeleid personeel hoog is. De mislukkingen in ontwikkelingslanden worden toegewezen aan een aantal factoren, zoals een gebrek aan ondersteuning vanuit het management, veelvuldige wijzigingen van de gestelde ontwerpeisen, slechte infrastructuur, politieke instabiliteit, wisselend personeel en een gebrek aan voldoende bronnen om een IS in stand te houden. Het implementeren van een succesvol informatiesysteem is erg belangrijk voor ontwikkelingslanden omdat een slechte implementatie van informatiesystemen een negatieve economische impact heeft. De meeste oplossingen die beschikbaar zijn, komen uit ontwikkelde landen, maar zijn niet direct toepasbaar in ontwikkelingslanden omdat de context waarin IS worden gebruikt verschillend zijn.Zulke oplossingen hebben behoorlijke aanpassingen nodig om te voldoen aan de specifieke gebruikerswensen in ontwikkelingslanden. Literatuurstudies suggereren dat ICT een oplossing kan bieden voor enkele van de problemen die in ontwikkelingslanden spelen, en dat het gebruik van ICT de implementatie van IS in ontwikkelingsgebieden kan vergroten.Hiervoor zijn valide argumenten temeer daar de context van ontwikkelingslanden wordt gekarakteriseerd door adoptie van technologien die vaak onbruikbaar. Ontwikkelingslanden hebben vaak te maken met grote schulden en in termen van innovatie en technologie zijn de meeste gebruikers passief. Investeren in door ICT mogelijk gemaakte oplossingen verbetert het algemene begrip van informatiesystemen, leidt tot IS succesverhalen en biedt betere IS implementaties. Om de uitdaging aan te kunnen van een gebrek aan personeel met de juiste kennis, het gebrek aan managementondersteuning en de steeds wisselende benodigdheden is het belangrijk om het IS ontwerpproces beter te kunnen beoordelen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Nabukenya, J., Supervisor, Externe Persoon
  • Sol, H, Supervisor
Datum van toekenning25-okt.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036756785
Elektronische ISBN's9789036756778
StatusPublished - 2012

Citeer dit