An Integrative Genomic Strategy Identifies Soluble Receptor for Advanced Glycation End-Products as a Causal and Protective Biomarker of Lung Function

Valerie R. Wiersma, Simon D. Pouwels*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  28 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)3-5
  Aantal pagina's3
  TijdschriftChest
  Volume161
  Nummer van het tijdschrift1
  Vroegere onlinedatum6-jan.-2022
  DOI's
  StatusPublished - jan.-2022

  Citeer dit