An interlaboratory quality control programme for the measurement of tuberculosis drugs

Rob E. Aarnoutse*, Marieke G. G. Sturkenboom, Karen Robijns, Anneke R. Harteveld, Ben Greijdanus, Donald R. A. Uges, Daniel J. Touw, Jan-Willem Alffenaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)268-271
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume46
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul.-2015

Citeer dit