An International Law Perspective on the Long-Term Prevention of Terrorism

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)24 - 34
  TijdschriftHumanitäres Völkerrecht - Informationsschriften
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2008

  Citeer dit