An Introduction to Space Syntax in Urban Studies

Akkelies van Nes, Claudia Yamu

Onderzoeksoutput: BookAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
UitgeverijSpringer
ISBN van elektronische versie978-3-030-59140-3
ISBN van geprinte versie978-3-030-59139-7
StatusPublished - 2021

Citeer dit