An Online Portal on Outcomes for Dutch Service Users

Lian van der Krieke*, Ando C. Emerencia, Sjoerd Sytema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)803
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychiatric Services
Volume62
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul.-2011

Citeer dit