An optimized protocol for immuno-electron microscopy of endogenous LC3

Ann De Mazière, Jan van der Beek, Suzanne van Dijk, Cecilia de Heus, Fulvio Reggiori, Masato Koike, Judith Klumperman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)

Zoekresultaten