Anaesthesia for awake craniotomy

F. A. Lobo, M. Wagemakers, A. R. Absalom*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)740-744
Aantal pagina's6
TijdschriftBritish Journal of Anaesthesia
Volume116
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2016

Citeer dit