Analyse van kosten en baten van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

Frans Sijtsma, Eelke van der Veen, Arjen van Hinsberg, Rogier Pouwels, Eddy Wymenga, Margriet Krijn, Raymond Klaassen, Maarten Mouissie, Mark Grutters, René van Dijk, Ernst Wackwitz, Kasper Kisjes

OnderzoeksoutputProfessional

470 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - sep-2018

Citeer dit